TV-inspektion af drikkevandsboringer

Århus Termografi & Inspektion råder over den mest moderne TV-vogn til inspektion af drikkevandsboringer

Udstyr til brug ved inspektion af drikkevandsboringer er bygget ind i en VW Transporter 4x4 , så det er muligt at køre ud i terræn til boringerne.

Bil incl. alt udstyr anvendes kun til optagelse i drikkevandsboringer, og alt rengøres grundigt efter hver opgave.

Vores kamera er med den nyeste teknik, hvor kameralinsen kan dreje 360 grader rundt og vinkelret ind i røret.

Altså med en kameralinse der kan drejes og roteres i alle retninger sammen med lyset. Vores kamera kan altid få den bedste vinkel og den mest optimale billedkvalitet ved at lyskilderne er placeret udenfor kameraets synsvinkel. Der er ingen forstyrrende elementer foran linsen.

TV-inspektionen optages i rapporteringsprogrammet Wincan. Filmen sendes til kunden som en fil på mail sammen med en rapport med billeder samt beskrivelse af boringens tilstand.