Lækagesporing på skjulte rørinstallationer

Århus Termografi & Inspektion ApS er et uvildigt lækagesporingsfirma med mere end 40 års erfaring i lokalisering af lækager i alle slags skjulte rørinstallationer

Vi udfører lækagesporing med den radioaktive  isotop væske Brom82, termografi udstyr, lytteudstyr og/eller sporegas.

Lækager på skjulte rørinstallationer spores både inde i bygninger og i udvendig terræn, og lokaliseres indenfor få centimeters nøjagtighed. Dette begrænser både omkostninger og omfang af ophugning/opgravning. Vi sporer på fjernvarmerør, centralvarmerør, brugsvandsrør i huse, brugsvandsrør i jorden og jordvarmerør.

Til lækagesporing i bygninger anvender vi termografiudstyr, lytteudstyr, sporegas og isotop væske. Med afsæt i vores mangeårige erfaring vælger vi den sporingsmetode, der giver den største nøjagtighed for sporingen.

Her følger en kort beskrivelse af sporingsmetoderne:

Isotopvæske:
Den mest nøjagtige sporingsmetode foretages med den radioaktive isotop Brom82. Den har en nøjagtighed indenfor 10 cm fra lækagestedet.
Brom82 er godkendt af sundhedsstyrelsen til lækagesporing på brugsvandsrør og varmerør.

Vi er certificeret til at benytte isotopvæske, og vores tilladelse fornyes jævnligt under kontrol af Sundhedsstyrelsen. Når isotopen anvendes efter forskrifterne, er der ingen sikkerhedsmæssig risiko forbundet ved anvendelsen.

Sporegas:

Sporegas bruges til lokalisering af lækager i huse på brugsvand og varmerør, og i jorden på varmerør og vandrør. Der benyttes formiergas, som er en ikke giftig gasart.

Sporegas er ikke helt så nøjagtig som isotopsporingen, men en noget billigere sporingsmetode. Det er dog stadig muligt at spore en lækage indenfor en halv til en hel meter fra stedet.

På rør i jorden kan der udelukkes anvendes sporegas, da isotop væske kun kan måles ca. 40 cm. ned i jorden.

Termografiudstyr:
Lækager kan også spores med termografiudstyr. Termografiudstyr kan registrere selv ganske små temperaturforskelle. Udstyret kan også anvendes til termografi af bygning, til fx isoleringskontrol.