Tæthedsprøvning af anlæg/rør m.v. udføres. Resultatet dokumenteres med rapport, vedlagt strimmel med tryk samt tidsrum.

Trykforøgning, f.eks. i forbindelse med lækagesporing udføres kun, hvis gamle kedler, beholdere og synlig tærede dele er frakoblet. I øvrigt kan vi ikke tage ansvaret for, eksempelvis tærede radiatorer, der ikke kan tåle blot et rimeligt tryk. Det gælder for alle metoder, at sporingsresultatet forudsætter, at der er en reel lækage, dvs. et måleligt tryk/væsketab og at alle synlige defekter er repareret eller frakoblet, før vi starter sporingen.

Ved isotopsporing skal alle kedler og beholdere være frakoblet og defekte ventiler repareret.

Hvis der er tale om rør i rør, f.eks. Wicu (plastbelagte vandrør), kan en sporing blive unøjagtig, idet vand og sporstof løber ud ved første burd på yderkappen. Ved en sådan lækage kan vi afhjælpe med en ny sporing efter, at der er åbnet - så vi kan se vandet komme løbende.