Århus Termografi & Inspektion ApS


er et af de ældste specialsporingsfirmaer i Danmark.

Firmaet startede i 1979 sammen med eksisterende arkitekt- og ingeniørfirma. Det har så siden udviklet sig til et fejlfindings- og problemløsningsfirma, med opgaver både over og under jorden. Firmaet råder over flere målevogne med speciel udstyr til diverse opgaver.

Vort personale er specielt uddannede til at løse de mangeartede opgaver. Ligeledes råder firmaet over tegnestue med speciel EDB udstyr. Dette er medvirkende til, at vi kan udarbejde en fyldestgørende og brugbar rapportering til vore kunder.

Vores ydelser udføres i ovenensstemmelse med diverse DS-standarder og normer.

Vore operatører og teknikere følger løbende relevante kurser - så firmaet videreudvikler sig efter tidens og vore kunders krav og ønsker.

Firmaet er 100% uvildig og udfører ikke VVS- eller entreprenørarbejde.

Firmaet har de nødvendige tekniker- og erhvervsansvarsforsikringer.