Hvad er termografi?
 
 

Termografi er en ikke-destruktiv metode til berøringsfri måling af overfladetemperatur, som bygger på princippet, at ethvert legeme udsender elektromagnetisk stråling, hvis intensitet og bølgelængde afhænger af legemets temperatur.

Disse stråler opfanges af termografiudstyret, og herpå kan varmen ses på en skærm.

Hvor kan der termograferes?
 

Man kan termografere alle elektriske anlæg, som er umiddelbart tilgængelige. Der kan eksempelvis ikke termograferes igennem låger på tavler. Derfor kan der være nogle ting som skal afmonteres, før der kan udføres en termografering.

Hvordan findes fejlene med termografiudstyr?

Ved fejl på elektriske anlæg f.eks. løse forbindelser, kabelsko der ikke er monteret rigtigt, forkert dimensioneret installation eller komponenter, vil der opstå varme. Disse varme steder vil så kunne registreres med termografiudstyret, således at fejlen ikke udvikler sig.

Fejlmængden afhænger af det omgivende miljø komponenterne befinder sig i - dvs. støv, vibrationer, alm. slitage og overbelastninger.

Er der meget støv i luften f.eks. jern eller træindustrien, er fejlmængden større end ved virksomheder uden store støvgener.

Hvor ofte skal der termograferes?
 

For at få maksimalt udbytte af termograferingen anbefaler vi, at anlægget skal gennemgås med termografiudstyr én gang om året.

Denne årlige gennemgang bliver grundigt beskrevet i en rapport, ved hjælp af denne har man et vigtigt redskab til hjælp i den daglige planlægning af vedligeholdelsen.

Det er vores erfaring at man efter et par gennemgange af installationen vil opleve et fald i antal fejl pr. gang. Virksomheden har således meget større chancer for at undgå utilsigtede driftsstop.